ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - TRANSLATION

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση της ΔΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) στην 333η/27-04-2017 Συνεδρίασή της συζήτησε ενδελεχώς και σε βάθος το θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων του Ιδρύματος. Διαπιστώνει, για μια ακόμη φορά, την τεράστια σημασία του θέματος αυτού ως προς την προοπτική επαγγελματικής απασχόλησης των πτυχιούχων του. Η Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα για τις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

1. Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) να αποστείλει εγκύκλιο προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιτροπής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αλλά και προς όλους τους συναρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργεία κ.ά.), με την οποία να ενημερώνει ότι οι Πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος εντάσσονται αυτονόητως στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού. Ως εκ τούτου αίρεται η διάκριση – αδικία της μη δυνατότητας συμμετοχής των πτυχιούχων του Ιδρύματος σε προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Αποστέλλει προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επικαιροποιημένες εισηγήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα – επαγγελματικές προοπτικές των Πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και παρακαλεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δικές του ενέργειες.

3. Προσβλέπει στη διαρκή συνεργασία του Ε.Α.Π. με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων που συνδέονται με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, η Δ.Ε. συζήτησε αναλυτικά το θέμα της επαγγελματικής προοπτικής των Πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ). Η Δ.Ε. διαπιστώνει, για μια ακόμη φορά, την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των δύο αυτών Προγραμμάτων Σπουδών με στόχο τη θεσμοθέτηση κατευθύνσεων σε αυτά και την εκπαιδευτική τους διάσταση. Εξάλλου, η Δ.Ε. έχει αναλάβει δράση, ήδη από το 2016, για τη δημιουργία νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης στους Πτυχιούχους σε σχετικές κατευθύνσεις. Με αυτό το σκεπτικό, η Δ.Ε. αποφάσισε:
1. Να προτείνει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τη δημιουργία νέου κλάδου ΠΕ Πολιτισμού αποδίδοντας και κωδικό. Σε αυτήν την ειδικότητα – κλάδο εντάσσονται οι πτυχιούχοι των δύο ΠΣ ως εξής:

α) ΠΕ Ελληνικού Πολιτισμού ΧΧ.1, όπου εντάσσονται οι Πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ),

β) ΠΕ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ΧΧ.2, όπου εντάσσονται οι Πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ)

2. Να ενταχθούν, σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι Πτυχιούχοι των δύο αυτών Προγραμμάτων Σπουδών στους δικαιούχους συμμετοχής, με αίτησή τους, στα Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) καθώς και άλλων φορέων που παρέχουν αντίστοιχα προγράμματα.

3. Να ζητήσει την ένταξη των Πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΠ και ΕΠΟ στους δικαιούχους συμμετοχής, με αίτησή τους, στα σεμινάρια κατάρτισης ξεναγών για τα οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο Τουρισμού.

https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/5340-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B1%CF%80

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Απάντηση σε ανυπόστατα δημοσιεύματα για κατάργηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Σε απάντηση των ανυπόστατων δημοσιευμάτων που αναπαράγονται με περισσή ευκολία ή και ως δόση εμπάθειας πλέον προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, περί δήθεν βούλησής της για «κατάργηση των Προγραμμάτων του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού», δηλώνουμε κατηγορηματικά τα ακόλουθα:
Ουδέποτε και σε καμία συνάντηση με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν έχει διατυπωθεί θέση περί «κατάργησης» των δύο Πολιτισμών. Διότι σαφώς η Διοικούσα δεν έχει αυτή την άποψη! Αντίθετα,  έχει διατυπωθεί με παρρησία η άποψη ότι τα δύο Προγράμματα Σπουδών, χρήζουν ουσιαστικής ανανέωσης, τόσο ως προς τη διάρθρωση, όσο και ως προς το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό, ζήτημα στο οποίο συμπίπτουν άπαντες, φοιτητές και ΣΕΠ όπως προκύπτει από πάμπολλες συζητήσεις!
Έχει τεθεί με σαφήνεια ότι η υπόθεση της ανανέωσης των δύο Πολιτισμών ανήκει στις ακαδημαϊκές δομές και όχι στη Διοικούσα!
Έχουν επίσης διατυπωθεί σκέψεις για τη δημιουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στον επιστημονικό χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, προκειμένου να διευκολυνθούν αποφασιστικά χιλιάδες απόφοιτοι  του ΕΑΠ και όχι μόνο, στη συνέχιση των σπουδών τους!
Θεωρούμε ότι αυτές οι κινήσεις και άλλες ενδεχομένως που θα προκύψουν από τη συμβολή των ακαδημαϊκών δομών, θα δώσουν απάντηση στο κορυφαίο ζήτημα του προσδιορισμού των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων μας.
Συνεπώς, η ανακοίνωση του Συλλόγου των ΣΕΠ που κάνει λόγο για βούληση της Διοίκησης του ΕΑΠ να «καταργήσει» τους δύο Πολιτισμούς, όσο και η διασπορά ψευδών ειδήσεων από όσους κακόβουλους, μάλλον θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ενορχηστρωμένη από αρκετούς αντιπαράθεση προς το έργο της Διοίκησης του ΕΑΠ.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Βασίλης Καρδάσης